Logo
sk
en
O nás Jazykové programy Preklady Tlmočenie Referencie Kontakty
img_line
jazykové programy
jazykový audit
.................................................................................................................................................................................


•   t.j. zmapovanie aktuálnych jazykových kompetencií kandidátov

•   slúži na preverenie, vyhodnotenie a zaradenie kandidátov podľa stupnice Spoločného       európskeho referenčného rámca, prípadne podľa konkrétnych požiadaviek zadávateľa

•   mal by byť bezpodmienečne vykonaný pred zahájením jazykovej výučby

•   skladá sa z písomnej časti, t.j. vyplnenia testu

•   a z ústnej časti, t.j. pohovoru, v ktorej sa kladie dôraz nielen na gramatickú presnosť, ale aj na       komunikačnú hodnotu jazyka, ktorý je testovaný schopný vyprodukovať. Hodnotí sa sa aj       niekoľko ďalších kritérií: plynulosť prejavu, rozsah slovnej zásoby, výslovnosť a celková       zrozumiteľnosť výpovede.

© 2010, elan 1, s.r.o., all rights reserved.