Logo
sk
en
O nás Jazykové programy Preklady Tlmočenie Referencie Kontakty
img_line
jazykové programy
spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky (CEF)
.................................................................................................................................................................................


•   tento dokument bol vypracovaný Radou Európy na základe vedeckého výskumu a rozsiahlych       konzultácií s odborníkmi v jazykovej oblasti

•   poskytuje praktický návod na stanovenie jasných kritérií, ktoré musia byť dodržané na       dosiahnutie požadovanej jazykovej úrovne

•   zabezpečuje objektívne vyhodnotenie a vzájomné uznanie jazykovej kvalifikácie medzinárodne       porovnateľným spôsobom

•   zrozumiteľným spôsobom popisuje aké zručnosti je potrebné si osvojiť, aby bolo možné       efektívne komunikovať v cudzom jazyku

•   cieľom CEF je prekonať bariéry v jednotlivých štátoch Európy, ktoré vyplývajú z rozdielnych       vzdelávacích systémov a "dosiahnuť ešte väčšiu jednotnosť medzi ich členmi..."


© 2010, elan 1, s.r.o., all rights reserved.